Частен съдебен изпълнител  Александрина Карамихайлова
 
 
 

 

 

Контакти

Александрина Божилкова Карамихайлова

Частен съдебен изпълнител Рег № 791           

Район на действие - Съдебен окръг

Адрес на кантората

Белово, ул. Васил Левски 29 В, ет. 2

Адрес за кореспонденция

Белово, ул. Васил Левски 29 В, ет. 2 - ако имате адрес за кореспондения, различен от адреса на  кантората ви, то тук ще бъде написан той

Телефони

03581/5 46 20  ;  Мобилен: 0884 001 631

Факс

03581/5 46 20

Електронна поща

mihailova@sadebenizpalnitel.com

Банкови сметки

1. Сметка за такси и разноски

Банка: "................. " АД
сметка IBAN: BG....................., банков код ...........

2. Сметка за допълнителни дейности

Банка: "................. " АД
сметка IBAN: BG....................., банков код ...........

3. Специална сметка за осребряване имуществото на длъжника

Банка: "................. " АД
сметка IBAN: BG....................., банков код ...........

Пояснение:ако имате приемни и в други общини, градове и села, тук ще бъдат описани и те

Контакти с мен може да осъществите също така и в :

Приемната ми в гр..........., ул. ........., №... , вх...  ет.....

вторник и четвъртък  от  ..... часа -  до ..... часа

Приемната ми в гр..........., ул. ........., №... , вх...  ет.....

понеделник и петък   от  ..... часа -  до ..... часа