Частен съдебен изпълнител  Александрина Карамихайлова
 
 
 

 

 

Контакти

Александрина Божилкова Карамихайлова

Частен съдебен изпълнител Рег №         

Район на действие - Съдебен окръг

Адрес на кантората

Белово, ул. Васил Левски 29 В, ет. 2

Адрес за кореспонденция

Белово, ул. Васил Левски 29 В, ет. 2  - ако имате адрес за кореспондения, различен от адреса кантората ви, то тук ще бъде написан той

Телефони

03581/5 46 20  ;  Мобилен: 0884 001 631

Факс

03581/5 46 20

Електронна поща

mihailova@sadebenizpalnitel.com

Банкови сметки

1. Сметка за такси и разноски

Банка: "................. " АД
сметка IBAN: BG....................., банков код ...........

2. Сметка за допълнителни дейности

Банка: "................. " АД
сметка IBAN: BG....................., банков код ...........

3. Специална сметка за осребряване имуществото на длъжника

Банка: "................. " АД
сметка IBAN: BG....................., банков код ...........

Пояснение:ако имате приемни и в други общини, градове и села, тук ще бъдат описани и те

Контакти с мен може да осъществите също така и в :

Приемната ми в гр..........., ул. ........., №... , вх...  ет.....

вторник и четвъртък  от  ..... часа -  до ..... часа

Приемната ми в гр..........., ул. ........., №... , вх...  ет.....

понеделник и петък   от  ..... часа -  до ..... часа

 
За връзка с мен може да използвате и този електронен формуляр

Полетата със звездичка (*) са задължителни за попълване !

Въпроса или съобщението го напишете в долното поле !*

*

В долните полета напишете данните за връзка с Вас :

Име*
Фирма
E-mail*
Тeл*
Адрес
Моля, свържете се с мен възможно най-бързо !


 

 
Пояснение: Уважаеми г-н  /г-жо/ съдебен изпълнител ! Чрез този електронен формуляр, то посетителите на вашия сайт могат много по-лесно да влизат в контакт с вас и да ви пишат писма, отколкото става това с обикновенната електронна поща ! Изпращането на писма, чрез елекронен формуляр е най-модерният начин за изпращане на писма по Интернет ! Писмата , които ви ги изпратят , чрез този електронен формуляр ще пристигат и  вие ще ги получавате и четете на електронната си поща, която вие ще ни съобщите, или ние ще ви създадем при изработването на вашия сайт !

Изпробвайте как работи този електронен формуляр като ни  напишете нещо, чрез него !