Частен съдебен изпълнител  Александрина Карамихайлова
 
 
 

 

 

Професионален опит

 

Трудов стаж

Дати (от-до)

 

2006 - до сега

Заемана длъжност

Частен съдебен изпълнител

 
 

Дати (от-до)

 

Заемана длъжност

Работодател
 
 

Дати (от-до)

 

Заемана длъжност

Работодател
 
 

Дати (от-до)

 

Заемана длъжност

Работодател
 
 

Дати (от-до)

 

Заемана длъжност

Работодател
 
     
 

Други дейности

Дати (от-до)

 

2001 - 2004    Заб. това е само демонстрационен пример

Заемана длъжност

Хоноруван преподавател по право

Организация СУ "Климент Охридски " ,София
 
 

Дати (от-до)

 

1999 - 2003   Заб. това е само демонстрационен пример

Заемана длъжност

Общински съветник - Председател на правна комисия

Организация Общински съвет - гр. София
 
     
 

Образования и квалификации

Дати (от-до)

 

1999 - 2004    Заб. това е само демонстрационен пример

Квалификация

Юрист

Учебно заведение СУ "Климент Охридски ", София
 
 

Дати (от-до)

 

2003 - 2005  Заб. това е само демонстрационен пример

Квалифиция

Икономист - международник

Специализация Международно икономическо сътрудничество
Организация УНСС, гр. София
 
     
 

Издания               Заб. това е само демонстрационен пример

Име и дата

 

Лични пенсии за изслужено време и старост,  1996 г.

Име и дата Как да си върнем бащината земя , 1992 г.
Име и дата
 
     
 

Публикации             Заб. това е само демонстрационен пример

Име, дата и място

 

Изпълнителния процес, в. "Труд ", бр. 46, 1996 г.

Име, дата и място Повече от 58 в български и чужди издания
Име, дата и място
 
     
 

Членство в неправителствени организации

Наименование

 

Камара на частните съдебни изпълнители

Адрес

София 1301, общ. Възраждане,ул. „Пиротска” №7, ет.4

 

Наименование

 

Международен съюз на съдебните изпълнители

Адрес

Париж, Франция  заб.това е само пример